اره های KSK در انواع گیوتینی ، دیسكی- اره ای ، خورشیدی و Rotary میباشند. این اره ها نیروی لازم جهت برش را بوسیله موتور الكتریكی و نیروی باد تامین میكنند.کنترل این اره بوسیله PLCدر غالب مدلها انجام میشود.

در مدل خورشیدی کنترل سرعت چرخش کالسكه نیز توسط اینورتر ACانجام میشود.گیره ی اره های خورشیدی از نوع سنكرون میباشد و در هنگام برش ، لوله را در مرکز نگاه میدارند. تنظیم سرعت ها غالبا پنوماتیك میباشد. در اره های خورشیدی علاوه بر آن ، برای حرکت شعاعی تیغ از دمپر روغنی استفاده شده است.

با اره های Rotary میتوان انواع لوله های PVC و HDPE را برش داد. علاوه بر آن در دو نوع Rotary و خورشیدی میتوان از برشهای بدون براده بهره برد.
در اره های جدید بدون براده KSK میزان ضایعات برش به صفر کاهش یافته و سطح برش داده شده کیفیت بسیار مطلوبی خواهد داشت.