تانكهای وکیوم KSK از فولاد مقاوم به خوردگی Stainless Steel ساخته میشوند. پنجره های بازدید در دو طرف تانك تعبیه شده است و این امكان را به اپراتور میدهد که به راحتی لوله را کنترل نماید.

این تانكها غالبا دارای دو محفظه جداگانه وکیوم میباشند و باعث کاهش ضایعات و سرعت کار به هنگام راه اندازی میگردد.

تانکهای وکیوم قابلیت حرکت طولی با الكتروموتورجهت سهولت در راه اندازی را دارا میباشند. همچنین ارتفاع تانك با توجه به ارتفاع اکسترودر قابل تنظیم میباشد؛ همچنین برای حرکت در جهت عرضی نیز به ابزار دستی تنظیم مجهز است.

نازلهای آب پاش داخل تانك از جنس پلی آمید انتخاب شده اند که دارای طول عمر طولانی میباشند. سطح آب تانک بوسیله فلوترهای مگنتیک استیل کنترل میشود. همچنین مجهز به گیجهای فشار وکیوم جداگانه برای هر محفظه میباشند. جهت کنترل دما و سطح آب ترمورگولاتورهایی روی این تانکها تعبیه شده است که با فرمان دادن به شیرهای دیافراگمی برقی سطح آب را میتوانند کنترل نمایند.

تانكهای وکیوم دارای فیلتر جهت جلوگیری از ورود هر نوع ماده خارجی به تانك هستند.

تانكهای وکیوم دارای ابزار دو پهنی گیر نیز میباشند که در خروجی تانك نصب شده و باعث جلوگیری از دو پهن شدن لوله میشوند.